Từ năm 2019, các dự án xây dựng trụ sở phải có hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Admin 1st December 2018

Ngày 21-8, Sở công thương Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề xuất của đơn vị là bổ sung hạng mục hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trụ sở Chi cục quản lý thị trường (đang triển khai xây dựng).

Không chỉ thế, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn yêu cầu kể từ năm 2019 các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn phải có hạng mục hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở làm việc là một trong những giải pháp tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống cơ quan nhà nước. Qua đó, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong kinh doanh, cũng như sinh hoạt hằng ngày.